Τὸ λαχεῖον
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 3/1/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


-Ἔλα, Σβέντζο καὶ κατέβα
πάρε τὸ ραβδὶ καὶ δίνε!
-Ἐδῶ, κύριοι, βλέπετε τοῦ Στόλου τὸ Λαχεῖο,
ποῦ ὅλα τὰ κερδισμένα νούμερα ἐμπήκανε πάλι στὸ ἀρχεῖο,
γιατὶ, λέει, ἐξαναμπήκανε μέσα στὴν κληρωτίδα
κι’ ἐκεῖνα ποῦ μειναν ἀπούλητα, χάριν τὴν πατρίδα,
τὸ ὁποῖον ἂν τραβήξῃ αὐτὴ ἡ δουλειὰ κορδόνι καὶ τὸ χρόνο τοῦτο,
τὸ ταμεῖο τοῦ Ἐθνικοῦ Στόλου θὰ πνιγῇ ἀπὸ τὸν πλοῦτο,
κι’ ὅλος ὁ κόσμος θ’ ἀγοράζῃ τὰ οὐγγαρέζικα λαχεῖα δίνοντας διάφορα μάρκα,
τὸ ὁποῖον ὄχι θωρηκτὸ δὲν θ’ ἀγοράσουμε μα οὔτε μαοῦνα καὶ βάρκα!..