Το αίσθημα είναι άυλο

Το αίσθημα είναι άυλο
Συγγραφέας:
Σεπτέμβρης του 1934


Τὸ αἴσθημα — ἕνα αἴσθημα — εἶναι ἄυλο
ἡ μορφή του ἐγγίζει τὰ μύχια τῆς ψυχῆς
ἀλλὰ δὲν ἔχει ζωηρὸ χρῶμα
γιὰ νὰ ἐρεθίσει τὴν ὅραση·
ἔτσι ἡ μνήμη,
διὰ τοῦ ἐρχομένου χρόνου,
δὲν διασώζει τὴν εὔθραστη παρουσία.