Τὸ Δάνειον
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 1/7/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


Τὸ νέον δάνειον ἐκλείσθη
αἰσίως πρὸ τῶν ἐκλογῶν,
καὶ κάθε δόντι ἀκονίσθη
καὶ κάθε ἀργοῦσα σιαγών.

Καὶ τώρα τὸν Βαλαωρίτη
προσμένουμε ἀπὸ τὸ Παρὶ,
ὅλοι νὰ χώσουμε τὴ μύτη
καὶ νὰ βουτήξῃ ὅποιος μπορεῖ!..