Τους φρένιμους κρινίσκουν οι πελλοί

Τους φρένιμους κρινίσκουν οι πελλοί
Συγγραφέας:


Γράφουν τζιαι ξητιμάζουν τον καθέναν
Τζιαι κάμνουν τον πολλύξερον πολλοί
Τζι’ εν λοαρκάζουν νούσιμον κανέναν
Τους φρένιμους κρινίσκουν οι πελλοί

Άνομες νηελούν των τιμημένων
H βρώμ’ ανακατσιά την μυρωδκιάν
Τζιαι το πισσούριν τ’ αροθυμισμένον
Tης ημερούς το φως, την ομορτκιάν

Παπάδες που τον νόμον εν κρατούσιν
Tζιαι παν ατσίππωτα τζιαι λειτουρκούν
Ποτιτσινώννουν πάντα σγιαν θωρούσιν
Τους άλλους που το σήμαντρον φακκούν

Οι αίγες τες κουδέλλες καταχνώννουν
Σγιαν δουν την βάκλαν πάνω νακκουρίν
Πως τα πουκατινά τους φανερώννουν
Τζιαι το δικόν τους εν θωρούν νουρίν