Τι θηλυκό φανέρωμα
Συγγραφέας:
Φλεβάρης 1935


Τί θηλυκὸ φανέρωμα
ὁ κόσμος·
τί χάρη
ἀνεβαίνει ἀπ' τὸ χῶμα του
ξεθυμαίνει
ἀπ' τὰ ἔγκατα τῆς γῆς!