Τι διδάσκουν τα χρόνια

Τι διδάσκουν τα χρόνια
Συγγραφέας:
Ιούλης του 1932


Τί διδάσκουν τὰ χρόνια;
Οὔτε μιὰ πείρα τῆς ζωῆς
οὔτε μιὰ πίστη στοὺς ἀνθρώπους·
μόνον ἴσως τὴ νόηση τὴν ἐπίγνωση
τῆς θλιβερῆς καὶ ἡρωικῆς χίμαιρας
ποὖναι αὐτὴ ἡ λάγνη ἐρητικὴ σύντροφος,
ἡ συγκινημένη σκέψη μας.