Τιθωνῷ μὲν ἔδωκεν...
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Ηλίας Βουτιερίδης


Τιθωνῷ μὲν ἔδωκεν ἔχειν κακὸν ἄφθιτον ὁ Ζεὺς
γῆρας, ὃ καὶ θανάτου ῥίγιον ἀργαλέου.

Για συφορά παντοτεινή στον Τιθωνόν ο Δίας
έδωκε τα γεράματα, που ακόμη κι απ' το Χάρο
τον τρομερό χειρότερα είναι.
Μετάφραση: Ηλ. Βουτιερίδης