Τὰ φυσίγγια
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 3/7/1912, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


Μὲ κάποιον ἀνορθωτικὸ
καὶ σύνηθες στραπάτσο,
τῶν φυσεκιῶν ἡ σύμβασις
χαρτί ἐβγῆκε στράτσο.

Καὶ ὄσοι ἐπερίμεναν
ἀπὸ τὸ κόλπο πλούτη
ἔμαθαν πῶς ἡ σύμβασις
ἐμύριζε μπαρούτη!...