Τα κειμήλια της Τουρκικής Βουλής

Τὰ κειμήλια τῆς Τουρκικῆς Βουλῆς
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 2/7/1912, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


Κατηγοροῦσι τὸν Ριζᾶ,
καὶ κάμνει αἴσθησι πολλὴ,
πῶς ἔκλεψε κειμήλια
ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ Βουλή.

Τώρα ποῦ εἶνε σταθερῶς
τὰ δύο κράτη φίλια,
καὶ στὴ δική μας τὴ Βουλὴ
θὰ βρῇ πολλὰ κοιμήλια!...