Σύμβουλοι δημοτικοί
Συγγραφέας:
Ιούνιος 1883.


Τί ὀνόματα Συμβούλων εἰς τοὺς τοίχους κολλημένα!
καὶ δὲν παύουνε ἀκόμη νὰ κολλοῦνε ὁλοένα.
Σ' ὅποιο μέρος σταματήσῃς καὶ ἀπ' ὅπου κι' ἂν περάσῃς
ἕνα ὄνομα Συμβούλου τυπωμένο θὰ διαβάσῃς.
Μὲ Συμβούλους τὰ σοκάκια ἐπλημμύρισαν κι' οἱ δρόμοι,
μαγαζιά, ταβέρναις, μάνδραις καὶ ἀπόπατοι ἀκόμη.

Τί Συμβούλων ἀφθονία! ἑκατὸν πενῆντα τόσοι!
κι' ὁ καθένας μας δὲν ξέρει ποῦ τὴν ψήφο του νὰ δώσῃ.
Μὰ κι' ἐγὼ ἐκεῖ ποὺ τρέχω πάντα πίσω μου κυττάζω,
γιατὶ μὲς στὴν τόση φούρια καὶ τὴν τρέλλα των τρομάζω,
μήπως κανενὸς Συμβούλου μὲς στὸ δρόμο τοῦ καπνίσῃ
καὶ γιὰ χάζι τὄνομά του εἰς τὴν ράχη μου κολλήσῃ.