Σύλλογοι και Σωματεία

Σύλλογοι καὶ Σωματεῖα
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 6/7/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


-Ἔλα, Σβέντζο, καὶ κατέβα
πάρε τὸ ραβδὶ καὶ δίνε!
-Ἐδῶ, κύριοι, βλέπετε τὴ ρωμαίϊκη μέθοδο τὴν αἰωνία,
ποῦ ἄρχισαν οἱ Σύλλογοι καὶ τὰ Σωματεῖα μὲ μεγάλη ὁμοφωνία
νὰ προτείνουν τοὺς ὑποψηφίους μὲ μεγάλη συμφωνία,
τὸ ὁποῖον ἄρχισε τὸ πρᾶμα μὲ μεγάλη ὁμοφωνία
ἐσυζητήθηκε μὲ μεγάλη ἀναφωνία,
ἀποφασίσθηκε μὲ μεγάλη διαφωνία,
καὶ ἐφινίρισε τὸ ὁποῖον μὲ μεγάλη παραφωνία!...