Συ και ο Ήλιος

(Ανακατεύθυνση από Συ και ο ήλιος)
Σὺ καὶ ὁ Ἥλιος
Συγγραφέας:
Λυρικά ποιήματα, Αναμνήσεις (1876)


Ξύπνα νὰ ἰδῇς, ἀγάπη μου,
Τὸν Ἥλιο πῶς ἀρχίζει,
Μὲ φῶς νὰ πλημμυρίζῃ
Τὸν ἄπειρο οὐρανό!

Χρυσαῖς ἀχτίναις χείμαῤῥο
Σκορπᾷ μὲς τὸ ποτάμι.
Μήπως ζήτᾷ νὰ κάμῃ
Τὸ ῥεῦμά του χρυσό;

Καὶ τὸ φτωχὸ λουλοῦδι
Κ’ ἐκεῖνο τ’ ἀγαπάει,
Ἰδὲς ποῦ τὸ ξυπνάει
Μ’ ἕνα θερμὸ φιλί.

Καὶ μόλον τοῦτο ἡ ἀχτῖνά του
Δὲν φθάνει νὰ χαρίσῃ
Τόση ὠμορφιὰ ’ς τὴν κτίσι,
Ὅση σκορπᾷς ἐσύ!