Συνομιλία με γυναίκα

Συνομιλία με γυναίκα
Συγγραφέας:
6.1.1932


Συνομιλία μὲ γυναίκα χαριτωμένη
οὔτ' αἴσθηση οὔτ' αἴσθημα στὶς φράσεις
ἀπελπιστικὴ μονοτονία σὰν ἔφυγε
εἶναι πικρὴ ἡ ἐξάντληση
καὶ τὸ παράπονο βαρὺ στὸ βάθος...