Συζήτηση Βικιθήκη:Τι είναι η Βικιθήκη

Προσθήκη συζήτησης
There are no discussions on this page.

"Βικιθήκη" είναι μια τραγική μετάφραση του wikisource. Για όνομα του θεού με αυτές τις μεταφράσεις! Είναι γελοίες. Εκτός και αν είσαι ο Μπαμπινιώτης, βέβαια! :-) Όταν η έλληνες ανακάλυπταν, έφτιαχναν νέες λέξεις, και αυτές χρησιμοποιούνται από όλους ύστερα από 1000-άδες χρόνια. Τώρα άλλοι είναι στην πρωτοπορία. Pls, μην κάνετε τέτοιες μεταφράσεις. Χρησιμοποιήστε τους ξένους όρους. Και αν ανακαλύψετε κάτι καινούργιο, βάλτε του ελληνικό όνομα, και θα το χρησιμοποιούν και οι ξένοι. -34-

Επιστροφή στη σελίδα του εγχειρήματος "Τι είναι η Βικιθήκη".