Συγγραφέας:Φιλόστρατος του Νερβιανού

Συγγραφείς: Φιλόστρατος του Νερβιανού
(2ος αιώνας μ.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Ο Φιλόστρατος του Νερβιανού, γνωστός και ως Φιλόστρατος ο πρεσβύτερος, ήταν Έλληνας σοφιστής ο οποίος δίδαξε στην Αθήνα.

Έργα Επεξεργασία