Συγγραφείς: Τυρταίος
(περί τα 640 π.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία. Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ελεγειακός ποιητής.

ΈργαΕπεξεργασία