Συγγραφείς: Στράβων
(63 ή 64 π.Χ – 24 μ.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Στράβων

ΈργαΕπεξεργασία