Συγγραφείς: Πωλ-Ζαν Τουλέ (Paul-Jean Toulet)
(5 Ιουνίου 1867 - 6 Σεπτεβρίου 1920)
Γάλλος ποιητής
Πωλ-Ζαν Τουλέ (Paul-Jean Toulet)

'ΕργαΕπεξεργασία