Συγγραφέας:Πιέτρο Μεταστάζιο

Συγγραφείς: Πιέτρο Μεταστάζιο
(3 Ιανουαρίου 1698 – 12 Απριλίου 1782)
Ιταλός ποιητής και λιμπρετογράφος
Πιέτρο Μεταστάζιο