Συγγραφέας:Παρθένιος ο Νικαεύς

Συγγραφείς: Παρθένιος ὁ Νικαεύς
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Ποιητής του 1ου π.Χ. αιώνα και συγγραφέας μιας συλλογής 36 ερωτικών ιστοριών



* (Για την αναπαραγωγή του κειμένου χρησιμοποιήθηκε η έκδοση:
  Rudolphus Hercher, Ερωτικών λόγων συγγραφείς - Erotici scriptores graeci, "Παρθενίου Νικαέως: Περὶ ἐρωτικῶν παθημάτων", tom. I, σελ. 1-33, Λειψία, 1858.)