Άνοιγμα κυρίου μενού
Συγγραφείς: Νίκος Δ. Καράμπελας
(Πρέβεζα, γεν. 1962)
Συγγραφέας για ιστορικά, κυρίως, θέματα της Πρέβεζας και της περιοχής της.
Νίκος Δ. Καράμπελας