Συγγραφείς: Μιχαήλ Ψελλός
(1018 - 1078)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Ο Μιχαήλ Ψελλός, αριστερά

ΈργαΕπεξεργασία