Συγγραφέας:Μιχαήλ Ψελλός

Συγγραφείς: Μιχαήλ Ψελλός
(1018 - 1078)
Δείτε επίσης βιογραφία.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Michael_Psellos.jpg
Ο Μιχαήλ Ψελλός, αριστερά