Συγγραφέας:Μέλη της Βουλής των Ελλήνων

Συγγραφείς: Συλλογικό - Μέλη της Βουλής των Ελλήνων
Κείμενα που δεν είναι Νόμοι αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και που συντάχθηκαν από μέλη της Βουλής των Ελλήνων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.[1]
  1. N2121/93 αρ.2 παρ.5: «Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα οποια εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα»