Συγγραφείς: Λαμαρτίνος (Alphonse de Lamartine)
(1790 - 1869)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία. Γάλλος ποιητής και πολιτικός
Alphonse de Lamartine