Συγγραφέας:Λέων ο Φιλόσοφος

Συγγραφείς: Λέων ο Φιλόσοφος
(9ος αιώνας)
Δείτε επίσης βιογραφία.