Συγγραφέας:Κωνσταντίνος Ζ΄

Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Ζ΄
(17 ή 18 Μαΐου 905 - 9 Νοεμβρίου 959)
Δείτε επίσης βιογραφία, γκαλερί εικόνων.
Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Constantine_VII_Porphyrogenitus.jpg
Κωνσταντίνος Ζ΄