Συγγραφέας:Ιωάννης Ζωναράς

Συγγραφείς: ̓Ιωάννης Ζωναρᾶς
(12οςαι..)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία. Ο Ιωάννης Ζωναράς ήταν Βυζαντινός εκκλησιαστικός συγγραφέας και χρονογράφος.

«ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΡΟΥΓΓΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΑΣΗΚΡΗΤΙΣ»


ΈργαΕπεξεργασία