Συγγραφέας:Ιωάννης Ζωναράς

Συγγραφείς: Ἰωάννης Ζωναρᾶς
(12ος αιώνας μ.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Βυζαντινός εκκλησιαστικός συγγραφέας και χρονογράφος.


ΈργαΕπεξεργασία