Συγγραφείς: Ισαάκ Σύρος
(περ. 613 - περ. 700)
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Isaac_of_Nineveh.jpg
Ισαάκ Σύρος