Συγγραφέας:Ιππώναξ

Συγγραφείς: Ιππώναξ / Ιππώναξ ο Εφέσιος
(μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Ιππώναξ ο Εφέσιος, αρχαίος Έλληνας σατιρικός, ιαμβικός ποιητής από την Έφεσο


μεταφράσεις: