Συγγραφέας:Ηράκλειτος (μυθογράφος)

Συγγραφείς: Ἡράκλειτος (μυθογράφος)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Μυθογράφος της ελληνιστικής εποχής


(Η αναπαραγωγή του κειμένου βασίζεται στην έκδοση: N. Festa, Mythographi Graeci [1902], vol. III, fasc. II, σελ. 73-87.)