Συγγραφέας:Ευάγριος Ποντικός

Συγγραφείς: Εὐάγριος Ποντικός
(345-399)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία. συγγραφέας, φιλόσοφος, Christian monk, μοναχός


ΈργαΕπεξεργασία