Συγγραφείς: Επίκουρος
(341 π.Χ. - 270 π.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Επίκουρος (Musée du Louvre, Paris)

ΈργαΕπεξεργασία