Συγγραφέας:Δωρόθεος Γάζας

Συγγραφείς: Δωρόθεος Γάζας
(505-565)
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Dorotheus_of_Gaza.jpg
Δωρόθεος Γάζας

ΈργαΕπεξεργασία