Συγγραφέας:Διόδωρος Σικελιώτης

Συγγραφείς: Διόδωρος Σικελιώτης
(80 π.Χ. – 20 π.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία. Ο Διόδωρος Σικελιώτης ήταν αρχαίος Έλληνας ιστορικός και συγγραφέας, από τον Αγύριο της Σικελίας.
Διόδωρος Σικελιώτης

ΈργαΕπεξεργασία