Συγγραφέας:Δημοσθένης

Συγγραφείς: Δημοσθένης
(384 π.Χ. – 322 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Ο Δημοσθένης ήταν ρήτορας που αναδείχθηκε πολιτικός και στρατηγός της αρχαίας Αθήνας.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Demosthenes_orator_Louvre.jpg
Δημοσθένης (Λούβρο, Παρίσι)


Έργα Επεξεργασία

Έγραψε περίπου 60 λόγους, 42 δικανικούς, 17 πολιτικούς, έναν πανηγυρικό, καθώς και διάφορες επιστολές. Σώθηκαν 56 προοίμια λόγων και 9 λόγοι χάθηκαν. Τα έργα του κυκλοφόρησαν σε πολλές εκδόσεις και σε διάφορες χώρες.

Δικανικοί λόγοι Επεξεργασία

Επικήδειοι λόγοι Επεξεργασία

Πανηγυρικοί λόγοι Επεξεργασία

Πολιτικοί λόγοι Επεξεργασία

Προοίμια λόγων Επεξεργασία

Επιστολές Επεξεργασία

Έργα για τον Δημοσθένη Επεξεργασία