Συγγραφέας:Δημάδης

Συγγραφείς: Δημάδης
(περ. 380 – 318 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Αρχαίος Έλληνας ρήτορας και πολιτικός