Συγγραφέας:Δείναρχος

Συγγραφείς: Δείναρχος
(περ. 361 - περ. 291 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Ένας από τους δέκα Αττικούς ρήτορες


Διασωθέντες λόγοι Επεξεργασία