Συγγραφέας:Γεώργιος Τερτσέτης

Συγγραφείς: Γεώργιος Τερτσέτης
(1800-1880)
Δείτε επίσης βιογραφία.