Συγγραφέας:Γεώργιος Παπαδόπουλος

Συγγραφείς: Γεώργιος Παπαδόπουλος
(1862-1938)
Μεγάλος Πρωτέκδικος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Διευθυντής της Μουσικής Σχολής του εν Κων/πόλει Εκκλ. Μουσικού Συλλόγου


ΈργαΕπεξεργασία