Συγγραφέας:Αρχέλαος (επιγραμματοποιός)

Συγγραφείς: Αρχέλαος (επιγραμματοποιός)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.


Επιγράμματα στην Ελληνική Ανθολογία

XVI 120 Αρχελάου, οι δε ΑσκληπιάδουΕπεξεργασία

Τόλμαν Ἀλεξάνδρου καὶ ὅλαν ἀπεμάξατο μορφὰν Λύσιππος· τίν' ὁδὶ χαλκὸς ἔχει δύναμιν.
αὐδάσοντι δ' ἔοικεν ὁ χάλκεος ἐς Δία λεύσσων· «Γᾶν ὑπ' ἐμοὶ τίθεμαι, Ζεῦ, σὺ δ' Ὅλυμπον ἔχε».