Συγγραφέας:Αρποκρατίων

Συγγραφείς: Βαλέριος Αρποκρατίων
(2ος αιώνας μ.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Ο Βαλέριος Αρποκρατίων ήταν ρήτορας και γραμματικός από την Αλεξάνδρεια. Συνέταξε το «Λεξικόν των δέκα ρητόρων», που σώθηκε σε ατελή μορφή. Το λεξικό αυτό είχε βασισθεί πάνω σε πηγές που δεν σώθηκαν και είναι κυρίως επεξηγηματικό, που περιέχει πληροφορίες για την αρχιτεκτονική, τη θρησκεία, τα πολιτεύματα και τα αττικά δικαστήρια.

ΈργαΕπεξεργασία