Συγγραφέας:Αντωνίνος Λιβεράλις

Συγγραφείς: Ἀντωνῖνος Λιβεράλις
(2ος ή 3ος μ.Χ. αιώνας)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Μυθογράφος

Μεταμορφώσεων συναγωγήΕπεξεργασία

 1. Κτήσυλλα.
 2. Μελεαγρίδες.
 3. Ἱέραξ.
 4. Κραγαλεύς.
 5. Αἰγυπιός.
 6. Περίφας.
 7. Ἄνθος.
 8. Λάμια ἤ Σύβαρις.
 9. Ἠμαθίδες.
 10. Μινυάδες.
 11. Ἀηδών.
 12. Κύκνος.
 13. Ἀσπαλίς.
 14. Μούνιχος.
 15. Μεροπίς.
 16. Οἰνόη.
 17. Λεύκιππος.
 18. Ἠέροπος.
 19. Φῶρες.
 20. Κλεῖνις.
 21. Πολυφόντη.
 22. Κέραμβος.
 23. Βάττος.
 24. Ἀσκάλαβος.
 25. Μητιόχη καὶ Μενίππη.
 26. Ὕλας.
 27. Ἰφιγένεια.
 28. Τυφών.
 29. Γαλινθιάς.
 30. Βυβλίς.
 31. Μεσσάπιοι.
 32. Δρυόπη.
 33. Ἀλκμήνη.
 34. Σμύρνα.
 35. Βουκόλοι.
 36. Πανδάρεος.
 37. Δωριεῖς.
 38. Λύκος.
 39. Ἀρκεοφῶν.
 40. Βριτόμαρτις.
 41. Ἀλώπηξ.