Συγγραφείς: Αναξίμανδρος
(610 - 547 π.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Anaximander.jpg
Αναξίμανδρος (Raphael Sanzio, Vaticano, Roma)


ΈργαΕπεξεργασία