Συγγραφέας:Ίων Δραγούμης

Συγγραφείς: Ίων Δραγούμης
(14 Σεπτεμβρίου 1878 - 31 Ιουλίου 1920)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Διπλωμάτης, πολιτικός και λογοτέχνης. Υπήρξε βασικός οργανωτής των ελληνικών κοινοτήτων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα. Υποστήριξε τη δημιουργία ενός πολυεθνικού ελληνικού κράτους, εκφραζόμενος από το 1908 εναντίον της Μεγάλης Ιδέας. Πρωταγωνίστησε στο γλωσσικό κίνημα του δημοτικισμού, ενώ με το συγγραφικό του έργο άσκησε σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της ελληνικής ιδεολογίας των αρχών του εικοστού αιώνα.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Dragoumis_by_Roilos.jpg
Ίων Δραγούμης