Στροφοῦλες
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


ΕΠΙ ΤΥΜΒῼ


Ψυχαροῦδες πετοῦν,
μιὰ τὴν ἄλλη ζητοῦν
μὲς ’ς τ’ ἀγκάθια κι’ ἀπάνου ’ς τοὺς κρίνους·
ἔτσ’ ᾑ ῥίμες περνοῦν,
ἔτσ’ ᾑ ῥίμες γυρνοῦν
μὲς ’ς τοὺς ἔρωτες, μέσα ’ς στοὺς θρήνους.

Τὸ νερὸ ροβολᾷ
ἀπ’ τὸ βράχο ψηλὰ
καὶ ἀναδίνει γλυκύτατον ἦχο·
καὶ τὸ δάκρυ γεννᾷ,
καὶ ἂς κυλάῃ σιγανά,
εἰς τοῦ τάφου τὴν πλάκα τὸ στίχο.