Στρατιωτικός Κανονισμός 20-1

Πληροφορίες εγγράφουΕπεξεργασία

Πληροφορίες αποσπάσματοςΕπεξεργασία

  • Μέρος 3ο: Κανόνες Στρατιωτικής Συμπεριφοράς
  • Κεφάλαιο Ζ: Τύποι Εκδηλώσεως Σεβασμού
  • Άρθρο 16: Χαιρετισμός

ΚείμενοΕπεξεργασία

Γενικές διατάξειςΕπεξεργασία

1. Σε κάθε τόπο και χρόνο και εκτός υπηρεσίας ακόμη, ο στρατιωτικός πρέπει να σέβεται τους ανωτέρους του και όταν συναντιέται μ’ αυτούς να τους χαιρετά.
2. Ο κατώτερος προλαβαίνει τον ανώτερο και χαιρετά πρώτος κι εκείνος ανταποδίδει το χαιρετισμό. Οι ομοιόβαθμοι στρατιωτικοί χαιρετούν ο ένας τον άλλο. Αν όμως, ανάμεσα σε ομοιόβαθμους υπάρχει εξάρτηση υπηρεσιακή, οι πιο νέοι χαιρετούν πρώτοι τους αρχαιότερους.
3. Χαιρετισμός απονέμεται και στους αξιωματικούς ξένων Στρατών, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, όπως και για το δικό μας Στρατό.
4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να απονέμουν χαιρετισμό, σ’ όλους γενικά τους ανώτερους τους, οι στρατιωτικοί που κάνουν υπηρεσία τροχονόμου, ευρίσκονται σε δημόσιες συγκεντρώσεις για τήρηση της τάξεως και συνοδεύουν κρατούμενους.
5. Όλα αυτά που αναφέρονται σ’ αυτό το άρθρο σχετικά με το χαιρετισμό, εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεμονωμένων στρατιωτικών, δηλαδή στρατιωτικών που δεν ανήκουν σε κάποιο στρατιωτικό τμήμα, καθώς και σε περιπτώσεις στρατιωτικών που δεν κάνουν καθήκοντα σκοπού. Τα σχετικά με την απόδοση τιμών από στρατιωτικά τμήματα και από σκοπούς, καθορίζονται σε άλλους Κανονισμούς.

Στρατιωτικός χαιρετισμόςΕπεξεργασία

6. Ο τρόπος του στρατιωτικού χαιρετισμού περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εκστρατείας. Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται και ανταποδίδεται από τους στρατιωτικούς, όταν φορούν στρατιωτική στολή και πηλίκιο.
7. Σε κλειστούς χώρους οι αξιωματικοί και ανθυπασπιστές με στολή, όταν δε φορούν πηλίκιο, χαιρετούν, όπως καθορίζεται για τους στρατιωτικούς, που φορούν πολιτικά και οι οποίοι είναι χωρίς πηλίκιο.
8. Οι οπλίτες όταν κρατούν στα χέρια τους κάποιο αντικείμενο, που τους εμποδίζει να χαιρετήσουν, ή όταν δεν φορούν πηλήκιο, επειδή ευρίσκονται σε κλειστούς χώρους, απονέμουν χαιρετισμό στρέφοντας ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς το τιμώμενο πρόσωπο.

Χαιρετισμός από στρατιωτικούς που φορούν πολιτικάΕπεξεργασία

9. Κάθε στρατιωτικός που φορά πολιτικά, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απονομής και ανταποδόσεως χαιρετισμού, σαν να φορά στρατιωτική στολή. Δικαιούται επίσης Χαιρετισμό από κάθε κατώτερο του, εάν βέβαια ο τελευταίος τον γνωρίζει.
10. Όσοι στρατιωτικοί φορούν πολιτικά, αν έχουν καπέλο, χαιρετούν βγάζοντας το και κλίνοντας ελαφρά το κεφάλι, όσοι δεν φορούν καπέλο χαιρετούν με ελαφρά κλίση του κεφαλιού. Στην απονομή και ανταπόδοση αυτού του χαιρετισμού, ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑΙ.

Χαιρετισμός στη σημαίαΕπεξεργασία

11. Η Σημαία είναι το σύμβολο της Πατρίδας και οφείλεται σεβασμός σ’ αυτή, από κάθε στρατιωτικό, σύμφωνα μ’ αυτά που καθορίζονται παρακάτω.
12. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά την "Πολεμική Σημαία", σταματάει έγκαιρα κάνει κλίση προς το μέρος, απ’ όπου περνάει η Σημαία και όταν αυτή φθάσει σε απόσταση 4 βημάτων από εκείνον, στρέφει ζωηρό το κεφάλι και το βλέμμα προς το μέρος της και σε στάση προσοχής χαιρετά μέχρι να απομακρυνθεί η Σημαία 4 βήματα απ’ αυτόν.
13. Σε περίπτωση παρατάξεων, στις οποίες φέρεται η "Πολεμική Σημαία" ο στρατιωτικός, όταν περνά μπροστά της, στρέφει προς αυτήν και σε στάση προσοχής, χαιρετά. Μετά από αυτό, αφού γυρίσει πάλι προς την κατεύθυνση που βάδιζε συνεχίζει (ανά-λαμβάνει) την κίνηση του.
14. Όταν στρατιωτικός ανέρχεται σε Πολεμικά Πλοία, (ανεξαρτήτως τύπου, ακόμη και ρυμουλκού) όπου είναι υψωμένη η Σημαία, (από ανατολής μέχρι δύσεως ηλίου), όταν φθάσει στην κορυφή της σκάλας, στρέφει προς τη Σημαία (προς τη πρύμνη) και σε στάση προσοχής χαιρετά. Το ίδιο επαναλαμβάνει από του καταστρώματος πριν κατέλθει τη κλίμακα του Πολεμικού Πλοίου.
15. Στην έπαρση και υποστολή της Σημαίας, ο στρατιωτικός στρέφει προς τη Σημαία και σε στάση προσοχής χαιρετά. Εάν η Σημαία δε φαίνεται ακούγεται όμως το εμβατήριο της, ο στρατιωτικός στέκεται προσοχή.
16. Χαιρετισμός απονέμεται και προς τις Σημαίες ξένων κρατών, όπως παραπάνω και επί ξένων πολεμικών πλοίων, εκτός Σημαιών διακρατικών εμπορικών συνασπισμών ή διακρατικών στρατιωτικών σχηματισμών, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Χαιρετισμός σε θρησκευτικά σύμβολαΕπεξεργασία

17. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά θρησκευτική πομπή, δηλαδή τον Άγιο Επιτάφιο, το Σταυρό, τα Άχραντα Μυστήρια, λιτανεία Άγιας Εικόνας ή κηδεία αναγνωρισμένης θρησκείας, χαιρετά, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου.
18. Ο χαιρετισμός απονέμεται στα θρησκευτικά σύμβολα της πομπής.

Χαιρετισμός στον Πρόεδρο της ΔημοκρατίαςΕπεξεργασία

19. Στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον χαιρετά, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 12 αυτού του Άρθρου.
20. Στρατιωτικός που περνά εμπρός από τον Πρόεδρο, ο οποίος στέκεται, στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά, συνεχίζοντας να βαδίζει και να κρατά στάση χαιρετισμού μέχρι να απομακρυνθεί 4 βήματα από αυτόν. Εάν βαδίζει πίσω από τον Πρόεδρο δεν τον προσπερνά.

Χαιρετισμός στους ανωτέρους γενικάΕπεξεργασία

21. Κάθε στρατιωτικός που βαδίζει και συναντά ανώτερο του, στρέφει ζωηρό το κεφάλι και το βλέμμα σ’ αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά, συνεχίζοντας να βαδίζει και να κρατά τη στάση του χαιρετισμού, μέχρι να τον προσπεράσει. Όταν βαδίζει πίσω από αυτόν και είναι αναγκασμένος να τον προσπεράσει, χαιρετά όταν φθάσει στο ύψος του και κρατά τη στάση του χαιρετισμού, μέχρι να τον προσπεράσει 2 βήματα.
22. Απονέμεται χαιρετισμός με τον ίδιο τρόπο, όπως στην προηγούμενη παράγραφο, από κάθε στρατιωτικό και στους Μητροπολίτες, όταν αυτοί φορούν τα αρχιερατικά εγκόλπια.
23. Κάθε Οπλίτης που συναντά τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό ή Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ή Ανώτατο Αξιωματικό, τους χαιρετά, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 αυτού του άρθρου. Με τον ίδιο τρόπο χαιρετά και το Διοικητή του Στρατοπέδου του ή το Διοικητή της Μονάδας του, όταν συναντιέται μ’ αυτούς., μέσα στο Στρατόπεδο και με τον όρο όμως, ότι αυτοί έχουν βαθμό ανώτερου αξιωματικού.
24. Σ’ όλους γενικά τους παραπάνω στρατιωτικούς, όταν αυτοί φορούν πολιτικά, οι οπλίτες απονέμουν χαιρετισμό, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2.

Χαιρετισμός από όρθιους ή καθισμένους στρατιωτικούςΕπεξεργασία

25. Κάθε στρατιωτικός, όταν στέκεται όρθιος ενώ περνούν εμπρός του τα σύμβολα ή υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 11, 17 και 19 αυτού του άρθρου, παίρνει μέτωπο προς την κατεύθυνση τους και χαιρετά, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12 του Άρθρου. Εάν κάθεται, σηκώνεται και ενεργεί, όπως προαναφέρθηκε.
26. Κάθε στρατιωτικός, όταν στέκεται όρθιος, ενώ περνά ανώτερος του, παίρνει μέτωπο προς την κατεύθυνση του, γυρίζει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα σ’ αυτόν από απόσταση 4 βημάτων από το ύψος του και χαιρετά, μέχρι ο ανώτερος να τον προσπεράσει. Εάν κάθεται, σηκώνεται και ενεργεί, όπως προαναφέρθηκε. Ο ανώτερος, εάν κάθεται, ανταποδίδει το χαιρετισμό καθισμένος.

[λείπουν οι παράγραφοι 27-30]

Χαιρετισμός με χειραψίαΕπεξεργασία

31. Στο χαιρετισμό με χειραψία, ποτέ ο κατώτερος δε δίνει πρώτος το χέρι στον ανώτερο του, ανταποδίδει όμως αμέσως τη χειραψία, μόλις ο ανώτερος απλώσει το χέρι προς αυτόν, βγάζοντας πρώτα, εάν φοράει, το γάντι του δεξιού χεριού και αφού ο ανώτερος δε φοράει γάντια. Σε περίπτωση που ο ανώτερος φοράει γάντια, ο κατώτερος δεν το βγάζει στη χειραψία.
32. Οι στρατιωτικοί που είναι στη γραμμή ή επικεφαλής παρατεταγμένων τμημάτων, κάνουν τις ίδιες ενέργειες, που προαναφέρθηκαν, χωρίς όμως να βγάζουν τα γάντια.

33. Στο χαιρετισμό με χειραψία, οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται, όταν όμως δε φορούν καπέλο, είτε με στρατιωτική στολή είτε με πολιτικά, κλίνουν ελαφρά το κεφάλι.

[λείπουν οι παράγραφοι 33 & 34]

Μαθητές στρατιωτικών σχολώνΕπεξεργασία

34. Οι Μαθητές των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών χαιρετούν τους ανώτερους τους μαθητές και όλους γενικά τους αξιωματικούς. Δε χαιρετούν τους ανθυπασπιστές, τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους οπλίτες, ούτε δικαιούνται χαιρετισμό από αυτούς.
35. Οι μαθητές των Παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών μονίμων υπαξιωματικών χαιρετούν τους ανώτερους τους μαθητές και όλους γενικά τους στρατιωτικούς, εκτός από τους κληρωτούς οπλίτες, από τους οποίους όμως δε δικαιούνται χαιρετισμό ούτε αυτοί.