Στο πανηγύρι της Κυριακής

Στο πανηγύρι της Κυριακής
Συγγραφέας:


Στο πανηγύρι της Κυριακής
Ήρθανε οι λαοί
Ανοίξανε την αγκαλιά τους
Και βγήκανε οι σοφοί
Να διακηρύξουν την υγεία

Ήτανε πρόβατα οι λαοί
Κι εμείς δεν ντραπήκαμε τη μοναξιά μας
Μα δεν μας κοίταξε κανείς
Ήταν ωραίοι οι λαοί
Κι εμείς σαστίσαμε
Δεν ξέραμε
Να ομολογήσουμε
Την προστυχιά μας.