Στην αγάπη και στον έρωτα

Στην αγάπη και στον έρωτα
Συγγραφέας:
10.4.1934


Στὴν ἀγάπη καὶ στὸν ἔρωτα
ὁρκίζεται μελαγχολικὰ
ἡ ψυχή μου·
κι ἀπάνω της κρέμεται ἀθέατος
λυπημένος σὰν θάνατος
ὁ οὐρανός.