Στην Πούντα
Συγγραφέας:
Η Τουρκία παραχωρεί τη Θεσσαλία και την περιοχή της Άρτας. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στο Άκτιο της Πρέβεζας (Πούντα) για να καταλάβει την Άρτα. 21 Μαΐου 1881.


Τοὺς κλέφταις λησμονήσετε κι' ἑτοιμασθῆτε ὅλοι
μὲς στ' ἁγιασμένα χώματα ὀγρήγορα νὰ πᾶμε,
ἡ θλιβερὴ καρδοῦλα μας νὰ γίνῃ περιβόλι,
νὰ σφάξωμε κοτόπουλα, νὰ πιοῦμε καὶ νὰ φᾶμε.
Πάρετε σεῖς τὴ λύρα σας κι' ἐγὼ τὸν ταμπουρᾶ,
στὴν Ποῦντα νὰ πετάξωμε, ἀδέρφια, μὲ φτερά.

Ἔ! τέλος πάντων ἔφεξε γιὰ τὴ φτωχὴ πατρίδα...
δόξα νὰ ἔχῃ ὁ Θεός, τὰ πήραμε τὰ μέρη...
τόσον καιρὸ πιὰ ἔγινε τὸ μάτι μας γαρίδα
κι' ὁ Κουμουνδοῦρος ἵδρωσε ὡς νὰ τὰ καταφέρῃ.
Πάρεσε σεῖς τὴ λύρα κι' ἐγὼ τὸν ταμπουρᾶ,
στὴν Ποῦντα νὰ πετάξωμε, ἀδέρφια, μὲ χαρά.

Χαλάλι καὶ τὰ δάνεια καὶ ἡ ἐπιστρατεία
καὶ ἂς ψοφᾷ τὸ ἕνα μας καὶ τἄλλο μας μουλάρι,
κι' ἂν ὅλα μᾶς ψοφήσουνε ἀπὸ πολλὴ νηστεία,
τοὐλάχιστον γιὰ κέρδος μας μᾶς μένει τὸ κριθάρι.
Πάρετε σεῖς τὴ λύρα σας κι' ἐγὼ τὸν ταμπουρᾶ,
τὸ ζήτημα ἐλύθηκε καὶ πᾶμε μιὰ χαρά.