Σεράντα μήλα κόκκινα

Σεράντα μήλα κόκκινα
Ποντιακό δημοτικό άσμα


Σεράντα μήλα κόκκινα πούλι μ'
Σεράντα μήλα κόκκινα γιάβρι μ'
Σ' έναν μαντίλ' δεμένα.
Σ' έναν μαντίλ' δεμένα.
Σεράντα σεβντάς κι αν εφτάς πούλι μ'
Σεράντα σεβντάς κι αν εφτάς γιάβρι μ'
Κ' ευρίκι ς άμον εμένα.
Κ' ευρίκι ς άμον εμένα.
 
Για έλα έλα πούλι μ', με τ' εμέν έλα γιάβρι μ'
Ατό τ' εσόν το τέρεμαν πούλι μ', θα σύρ'και παίρ' τ' αχούλι μ'.
 
Σεράντα μήλα κόκκινα πούλι μ'
Σεράντα μήλα κόκκινα γιάβρι μ'
Ση σειράν τιζεμένα.
Ση σειράν τιζεμένα.
Έπαρ' αρνί μ' και τη στράταν πούλι μ'
Έπαρ' αρνί μ' και τη στράταν γιάβρι μ'
Ντο θα φέρ' τσε σ' εμένα.
Ντο θα φέρ' τσε σ' εμένα.
 
Για έλα έλα πούλι μ', με τ' εμέν έλα γιάβρι μ'
Ατό τ' εσόν το τέρεμαν πούλι μ', θα σύρ' και παίρ' τ' αχούλι μ'.